Uellow

Uellow© yn nod masnachu rhyngwladol ar gyfer Uellow Group.

Sefydlwyd Uellow yn 2020 fel cwmni masnachu yn yr Unol Daleithiau yn Efrog Newydd. Dechreuon ni trwy brynu cynhyrchion o bob cwr o'r byd a'u gwerthu i brynwyr yn yr Unol Daleithiau. Rydym bellach wedi ehangu ein busnes i gynnwys cwsmeriaid yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop.
Mae Uellow yn siop un stop ar gyfer eich holl anghenion prynu. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion am brisiau cystadleuol. Ein nod yw darparu'r gwasanaeth gorau posibl i'n cwsmeriaid a gwneud eu profiad siopa mor hawdd a chyfleus â phosibl

0
cynhyrchion
0
Gorchymyn misol
0
Cwsmeriaid
0
Gwerthu Ar wledydd

Ein gwerthoedd

ACT GYDA PARCH

Parchwch bawb, cofleidiwch amrywiaeth yn llawn a thrinwch eraill fel yr hoffech chi gael eich trin.

BYDDWCH YN BROFFESIYNOL

Derbyniwch feirniadaeth fel ffordd wych o wella eich hun a Byddwch yn ystyriol o adnoddau, boed yn rhai chi, eraill, ariannol neu'r blaned.

CREADURIAID

Heriwch y status quo er gwell bob amser a chymerwch risgiau ond dysgwch o'ch camgymeriadau.

CARIAD CWSMERIAID

Caru ein cwsmeriaid – rydym am iddynt ein caru ni yn gyfnewid a thrin pob cwsmer fel unigolyn.

Cysylltiadau Cyflym

Ein Cyfeiriad: 6ed Forrest Ray, Manhattan NYC 10001, UDA

Gallwch gysylltu â ni ar y llinell gymorth: +1 (929) 243-9965

Ein e-bost cymorth: [e-bost wedi'i warchod]

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.
Byddwn yn ymateb i chi cyn gynted â phosibl. Diolch!

fy Cart
Cau Rhestr dymuniadau
Categoriau